Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XVIV Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 27 lutego 2018 r (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Sadowne

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Wystąpienie Pani Katarzyny Stefaniak – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Sadowne za 2017 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2018 rok.
  2. w sprawie zniesienia pomników przyrody,
  3. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. Nr XLII/207/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zmienianej uchwałą Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr XLIII/216/2017,
  4. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sadowne lub jej podległym jednostkom oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne- Kołodziąż – Złotki – granica powiatu miejscowość Złotki”,
  6. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Sadowne na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
 9. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 10. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Gminy,
 11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIII  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Piotr Olkowski         

 

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.