Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XLV Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art.20 ust.1Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 23 marca  2018 r.  (piątek) o godzinie 10°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2018 roku,
  2. w sprawie podziału Gminy Sadowne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  3. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przekraczające podstawę  programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadowne,
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Gminy,
 8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIV  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Piotr Olkowski

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.