Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XLVII Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca  2018 r.  ( czwartek ) o godzinie 10:00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Sadowne

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sadowne,
  2. w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Łączy nas Bug” – utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych,
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  4. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.,
  5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy Sadowne,
  6. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 r.,
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XLIVI Sesji Rady Gminy,
 8. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XLIVI  Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                           Piotr Olkowski         

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.