Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XXXIX Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2017 r (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Sadowne

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sadowne w roku szkolnym 2016/2017.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwał :

a)      w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

b)      w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne,

c)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Grabinach wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinach,

d)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Czesława Wycecha w Sadownem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Czesława Wycecha w Sadownem,

e)      w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

f)       w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne,

g)      w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Sadowne,

h)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028

i)        w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017r.

 1. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy
 3. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Piotr Olkowski         

 

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.