Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sadowieńskiej

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sadowieńskiej

Pomysł utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sadowieńskiej (TPZS) pojawił się około 1984r. Głównym promotorem powstania Towarzystwa był zasłużony dla regionu sadowieńskiego wieloletni dyr. Szkoły Podstawowej w Sadownem mgr Bogusław Kić. W 1985r. następuje zawiązanie z jego inicjatywy Komitetu Założycielskiego Towarzystwa, w skład którego weszli: B. Kić, M. Dębkowski, K. Decyk, M. Giers, J. Gołębiowska, S. Jechna, S. Klimek, K. Kądziela, F. Krupa, A. Krupa, M. Olton, J. Rogala, W. Rogala, M. Sówka, H. Zyśk. 21 kwietnia 1986 r. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń uzyskując z tą chwilą osobowość prawną. W roku 1989 Koło Łowieckie "Kszyk" zgłasza akces wstąpienia do TPZS jako członek zbiorowy.

Celem Towarzystwa jest:

  1. wydobywanie z przeszłości wszystkich zjawisk kulturowych środowiska sadowieńskiego, uwypuklanie nieprzemijających ich wartości oraz inspirowanie nowej działalności kulturowej,
  2. organizowanie i inspirowanie badań naukowych w zakresie problematyki związanej z historią Ziemi Sadowieńskiej jak też problematyki społeczno-kulturalnej oraz szerzenia o nich wiedzy,
  3. propagowanie ochrony środowiska naturalnego.

tpzs01.jpg

Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez współpracę z Muzeum Ziemi Sadowieńskiej i Izbą Pamięci Narodowej, dążąc do stworzenia tym placówkom właściwych warunków lokalowych również poprzez organizowanie sesji i spotkań poświęconych zagadnieniom historii i kultury ziemi sadowieńskiej jak również organizowanie wystaw, wycieczek i konkursów związanych tematycznie ze środowiskiem sadowieńskim, poprzez roztaczanie opieki nad zabytkami sztuki, architektury, pamiątkami przyrody i archeologii na terenie działania.

Pierwszym Prezesem TPZS został Bogusław Kić, wiceprezesem Henryk Zyśk i Mieczysław Dębkowski, skarbnikiem Wiesław Rogala, sekretarzem Wanda Cymerman, członkami prezydium Helena Sówka i Krzysztof Kądziela, członkami zarządu Barbara Wróbel, Edward Herman, Mieczysław Siwek, Marian Kania. Od samego początku nawiązano współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Broku. Wymiana doświadczeń następowała poprzez udział w posiedzeniach zarządów, dzieleniem się doświadczeniem w organizacji imprez okolicznościowych.

Obecnie funkcję prezesa pełni Edward Herman, wiceprezesami są: Wiesław Gąska i Tadeusz Danaj, sekretarzem Maria Nowakowska a skarbnikiem Wiesław Rogala.
Do najważniejszych zaplanowanych przedsięwzięć należy zaliczyć: współudział w organizowaniu w 2004r. obchodów 500-lecia wsi Wilczogęby, sesji popularno-naukowej związanej z 490-leciem parafii św. Jana Chrzciciela w Sadownem.

Najstarszym wiekiem członkiem Towarzystwa jest urodzony w 1917r. Tadeusz Sobotka z Sadownego oraz Halina Chmielewska (1920r.)
Do najaktywniejszych członków należą: Wiesław Rogala, Stanisław Klimek, Krzysztof Kadziela, Edward Herman, Maria Nowakowska, Wiesław Gąska, Adam Stankiewicz, Lech Barański, Barbara Giers, Barbara Klimek, Eugeniusz Kosson, Andrzej Firewicz, Zbigniew Góraj.
Należy zwrócić uwagę na działalność nieżyjących już członków założycieli Marka Sówki i Andrzeja Sówki.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie