Menu

Banery

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne w 2022 roku

  • maz_dla_organizacji_pozarzadowych_pelnokolorowa
  • logo-podstawowe-mcpsmazowsze-zielone-biale-tlo-01-01
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 724/320/22 z dnia 11 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 
Oferta złożona przez nasze Stowarzyszenie znalazła się na liście zadań wybranych do dofinansowania. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymliśmy dotację w wysokości 14 580 zł na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne w 2022 roku”.
 
Głównym celem zadania jest wzmocnienie działań regionalnych w województwie mazowieckim na rzecz zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, współpracę różnych instytucji (m.in. ngo i szkół) w zakresie działań profilaktycznych oraz prowadzenie kampanii informacyjnych.
 
W ramach projektu planujemy zorganizowanie:
- kampanii społecznej,
- spektaklu profilaktycznego w każdej szkole na terenie gminy Sadowne,
- warsztatów z komiksu profilaktyka przemocy w każdej szkole na terenie gminy Sadowne,
- 2 konkursów plastycznych.
 
Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2022 r.
 
 

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie