Menu

Banery

Konkurs plastyczny

  • maz_dla_organizacji_pozarzadowych_pelnokolorowa
  • logo-podstawowe-mcpsmazowsze-zielone-biale-tlo-01-01
Zapraszamy uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne do udziału w konkursie plastycznym.
Dla uczestników konkursu przewidzieliśmy nagrody.
Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne w 2022 roku” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie nr 1 – Przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę.
  • Regulamin konkursu profilaktycznego1
  • Regulamin konkursu profilaktycznego2

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie