Menu

Banery

Uzależnień i patologii społecznych unikamy, gdy na zajęcia robotyki uczęszczamy

  • Herb Sadowne

Projekt został dofinansowany przez Wójta Gminy Sadowne w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2024 w Gminie Sadowne. Kwota dotacji 5 132 zł.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację zajęć robotyki.

W ramach projektu planujemy zorganizować 20 zajęć robotyki dla dzieci i młodziezy mieszkającej i przebywajacej na terenie gminy Sadowne (2 grupy x 10 osób x 10 zajęć).

Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy Sadowne. Przyczyni się do zaspokojenia dobra wspólneo oraz lepszego poznania się osób, które łączt wspólna pasja. Pozwolimy dzieciom uruchomić ich kreatywność i logiczne myślenie. Stworzymy okazję do spotkania się z rówiesnikami oraz zagospodarujemy ich czas, a tym samym ograniczymy ryzyko uzależnień i patologii społecznych.

Organizacja zajęć

Podsumowanie projektu

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie