Menu

Banery

Debata społeczna

  • 2395
Zapraszamy na debatę!!!
Niepokojący jest fakt rosnącej liczby przestępstw i innych pojawiających się działań prowadzonych na niekorzyść osób starszych. W związku z tym niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz podniesienia świadomości społecznej w tym obszarze. Konieczne jest również podejmowanie działań budzących świadomość społeczną na temat czynników ryzyka w czasie wszystkich faz życia mających wpływ na bezpieczeństwo osób starszych.
Dlatego też zapraszamy seniorów na debatę społeczną na temat przemocy i nadużycia wobec osób starszych oraz bezpieczeństwa seniorów, która odbędzie się w środę 15 września 2021 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem.
Podczas spotkania przedstawione zostaną różne formy przemocy i nadużyć na jakie narażone są osoby starsze. Omówimy także źródła zachowań przemocowych wobec osób starszych oraz miejsca, w których te zjawiska najczęściej występują.
Debata zostanie zorganizowana w ramach realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komponent 1.
Uczestnicząc w debacie wyrażacie Państwo zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas projektu mogą zostać umieszczone na profilu Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook oraz wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie