Menu

Banery

Konkurs plastyczny

  • maz_dla_organizacji_pozarzadowych_pelnokolorowa
  • 0x356

Zapraszamy uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne do udziału w konkursie plastycznym pt. „Wiedzę mam i o bezpieczeństwo na drodze dbam!” zorganizowanego w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Dobrze się czuję, bo zasady bezpieczeństwa znam i stosuję!” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w obszarze Porządek i bezpieczeństwo.

Dla uczestników konkursu przewidzieliśmy nagrody.

Rodzice/prawni opiekunowie uczniów biorących udział w konkursach muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne do promowania działań związanych z realizacją zadania publicznego.

Druk zgody można również otrzymać w szkołach na terenie gminy Sadowne.

  • Regulamin konkursu z zakresu bezpieczeństwa1
  • Regulamin konkursu z zakresu bezpieczeństwa2

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie