Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Walory

Walory krajoznawczo-turystyczne

Czaplowizna wioska  nad  rzeczką  Dzięciołek.  Na  południowym  wschodzie  rozciąga  się  rezerwat  leśny  o  powierzchni  213,23  ha,  obejmujący  najlepiej  zachowane  fragmenty  dawnej  Puszczy  Kamienieckiej (o  charakterze  zbliżonym  do  naturalnego).  Ostoja  zwierzyny,  w  tym  m.in.  bociana  czarnego,  kruka,  jastrzębia  myszołowa,  brodźca  samotnego.  We  florze  występują  rośliny  objęte  ochroną  całkowitą  m. in.  kosaciec syberyjski,  kruszczyk  szerokolistny,  listera  jajowata.

Węzeł  szlaków  pieszych:

* czerwony  8,2 km  do  stacji  Sadowne  Węgrowskie,
* żółty  (szlak  okrężny)  do  Toporu  przez  Kozie  Góry  8km,  8 km  do  Toporu  przez  uroczysko  Bory.

Grabiny pomnik  pomordowanych  mieszkańców  okolicznych  miejscowości  w  II  wojnie  światowej.

Kołodziąż wieś,  pozostałości  zespołu  folwarcznego  z  II  poł. XIX  w. (stodoła  murowana,  spichlerz,  magazyn  gorzelni).

Morzyczyn własność  książęca  po  1526 r.  w  dobrach  królewskich.  W  rejonie  wsi  Starorzecze  Bugu,  zwane  Bużysko.

Morzyczyn  Włościański austriacka komora  celna (murowana)  sprzed  1809  roku.  Dwuramienny  krzyż  „przeciw  morwy”,  tzw.  Karawka,  ślady  osady  starożytnej  (V w. p.n.e. – IV w n.e.)  i  wczesnośredniowiecznej  (VIII-XI w.n.e.)

Płatkownica wieś  założona  w  XVI  wieku,  własność książęca.  W  XIX  wieku  ośrodek  kolonizacji   niemieckiej.  Poniemiecki  młyn  murowano-szachulcowy  z  początku  XX  w.  cmentarz  ewangelicki  z  XIX  w.  W  rejonie  wsi  występują  dęby szypułkowe  (niektóre)  chronione  jako  pomniki  przyrody.

Podborze (cz.  Zalesia)  kapliczka  z  figurą  św.  Jana  Nepomucena,  tzw.  „Nepomuk”  z  II  poł. XVIII w. (Dwukrotnie  przenoszenie  kapliczki  przez  wylewy  Bugu  dało  początek  powiedzeniu „Odsunął  się  jak  św.  Jan  od  Sadownego”).

Rażny wieś,  która  była  miastem  (1425r.)  Pamiątkowy  krzyż  wystawiony  przez  kolonistów  niemieckich  (II poł.  XIX w.)  Kapliczka  św.  Rocha  (nowa).

Sadowne osada gminna  z  puszczańskim  rodowodem  założona  przez  osadników  w  1514r.  w  dawnej  Puszczy   Kamienieckiej.   Ośrodek  gospodarczy  i  administracyjny  byłych  dóbr  Razny.  Położona  na  pograniczu  Równiny  Wołomińskiej  i  Doliny  Bugu,  na  południe  od  Broku  (7km).  Siedziba  Urzędu  Gminy,  ok.  1,2 tys.  mieszkańców, 

stacja  PKP (4km),  zespół  szkół,  Muzeum  Ziemi  Sadowieńskiej,  Izba  Pamięci  Narodowej,  neogotycki  kościół  z  1906-1909 r.  z  cennym  wyposażeniem  z  XVIII  i  XIX   w.,  Stara  plebania  z  1828 r.,  pomnik  Tadeusza  Kościuszki  (wystawiony  w  setną  rocznicę  śmierci  1917 r.)  pomnik  pomordowanych  Żydów,  na  cmentarzu  mogiły  żołnierzy  WP  z  1939 r.,  mogiły  żołnierzy  AK,  2  groby  Nieznanego  Żołnierza,  grób  siostry  Marii  Konopnickiej.

Sójkówek Cmentarz  ewangelicki  z  XIX / XX w.,  liczne  dęby  szypułkowe  chronione  jako  pomniki  przyrody.

Szynkarzyzna pierwotnie Sękarowizna,  wieś  z  XVIII  w.  Pozostałość  drewnianej  architektury  ludowej.  Dwa  krzyże  dwuramienne  „przeciw  morowe” (prawdopodobnie  z  1855 r.).  Kapliczka  z  figurą  Matki  Boskiej  ufundowana  w  1904 r.

Wilczogęby wieś założona  na  podstawie  dokumentu  wystawionego  w  1504 r.  na  gruntach  wsi  Wilącz.  W  rejonie  wsi  Starorzecze   Bugu – Jezioro  Kotło.  Miejsce  urodzenia  Czesława  Wycecha – działacza  ludowego  i  oświatowego.  pomnik  poświęcony  pomordowanym  mieszkańcom  wsi.  W  okresie  międzywojennym  poświęcony  POW.

Zieleniec na  skraju  wsi  ścieżka  przyrodnicza  wokół Torfowiska  Kules,  posiadająca  status  użytku  ekologicznego.  Torfowisko  o  powierzchni  27,6 ha  położone  jest  w  polodowcowej  niecce,  wokół  zwydmienia  morenowego.  Ostoja  zwierzyny,  m.  in.:  krzyżówki  cyraneczki,  wodnika,  perkoza,  sieweczki  rzecznej. Flora:  grzebienie  białe,  turzyca  dziubkowata  i  zaostrzona,  kruszyna  pospolita,  brzoza omszona.

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie