Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Walory

Walory krajoznawczo-turystyczne

Czaplowizna wioska nad rzeczką Dzięciołek. Na południowym wschodzie rozciąga się rezerwat leśny o powierzchni 213,23 ha, obejmujący najlepiej zachowane fragmenty dawnej Puszczy Kamienieckiej (o charakterze zbliżonym do naturalnego). Ostoja zwierzyny, w tym m.in. bociana czarnego, kruka, jastrzębia myszołowa, brodźca samotnego. We florze występują rośliny objęte ochroną całkowitą m. in. kosaciec syberyjski, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata.

Węzeł szlaków pieszych:

  • czerwony 8,2 km do stacji Sadowne Węgrowskie,
  • żółty (szlak okrężny) do Toporu przez Kozie Góry 8km, 8 km do Toporu przez uroczysko Bory.

Grabiny - pomnik pomordowanych mieszkańców okolicznych miejscowości w II wojnie światowej.

Kołodziąż - wieś, pozostałości zespołu folwarcznego z II poł. XIX w. (stodoła murowana, spichlerz, magazyn gorzelni).

Morzyczyn - własność książęca po 1526 r. w dobrach królewskich. W rejonie wsi Starorzecze Bugu, zwane Bużysko.

Morzyczyn Włościański - austriacka komora celna (murowana) sprzed 1809 roku. Dwuramienny krzyż „przeciw morwy”, tzw. Karawka, ślady osady starożytnej (V w. p.n.e. – IV w n.e.) i wczesnośredniowiecznej (VIII-XI w.n.e.)

Płatkownica - wieś założona w XVI wieku, własność książęca. W XIX wieku ośrodek kolonizacji niemieckiej. Poniemiecki młyn murowano-szachulcowy z początku XX w. cmentarz ewangelicki z XIX w. W rejonie wsi występują dęby szypułkowe (niektóre) chronione jako pomniki przyrody.

Podborze (cz. Zalesia) - kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, tzw. „Nepomuk” z II poł. XVIII w. (Dwukrotnie przenoszenie kapliczki przez wylewy Bugu dało początek powiedzeniu „Odsunął się jak św. Jan od Sadownego”).

Rażny - wieś, która była miastem (1425r.) Pamiątkowy krzyż wystawiony przez kolonistów niemieckich (II poł. XIX w.) Kapliczka św. Rocha (nowa).

Sadowne - osada gminna z puszczańskim rodowodem założona przez osadników w 1514r. w dawnej Puszczy Kamienieckiej. Ośrodek gospodarczy i administracyjny byłych dóbr Razny. Położona na pograniczu Równiny Wołomińskiej i Doliny Bugu, na południe od Broku (7km). Siedziba Urzędu Gminy, ok. 1,2 tys. mieszkańców, 

Stacja PKP (4 km), zespół szkół, Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Izba Pamięci Narodowej, neogotycki kościół z 1906-1909 r. z cennym wyposażeniem z XVIII i XIX w., Stara plebania z 1828 r., pomnik Tadeusza Kościuszki (wystawiony w setną rocznicę śmierci 1917 r.) pomnik pomordowanych Żydów, na cmentarzu mogiły żołnierzy WP z 1939 r., mogiły żołnierzy AK, 2 groby Nieznanego Żołnierza, grób siostry Marii Konopnickiej.

Sójkówek - Cmentarz ewangelicki z XIX / XX w., liczne dęby szypułkowe chronione jako pomniki przyrody.

Szynkarzyzna - pierwotnie Sękarowizna, wieś z XVIII w. Pozostałość drewnianej architektury ludowej. Dwa krzyże dwuramienne „przeciw morowe” (prawdopodobnie z 1855 r.). Kapliczka z figurą Matki Boskiej ufundowana w 1904 r.

Wilczogęby - wieś założona na podstawie dokumentu wystawionego w 1504 r. na gruntach wsi Wilącz. W rejonie wsi Starorzecze Bugu – Jezioro Kotło. Miejsce urodzenia Czesława Wycecha – działacza ludowego i oświatowego. pomnik poświęcony pomordowanym mieszkańcom wsi. W okresie międzywojennym poświęcony POW.

Zieleniec na skraju wsi ścieżka przyrodnicza wokół Torfowiska Kules, posiadająca status użytku ekologicznego. Torfowisko o powierzchni 27,6 ha położone jest w polodowcowej niecce, wokół zwydmienia morenowego. Ostoja zwierzyny, m. in.: krzyżówki cyraneczki, wodnika, perkoza, sieweczki rzecznej. Flora: grzebienie białe, turzyca dziubkowata i zaostrzona, kruszyna pospolita, brzoza omszona.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie