Menu

Banery

Podsumowanie projektu

 • logo-rozszerzone-mcps-zielone-biale-tlo-01-1

Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komponent 1.
Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redukcja skali zjawiska przemocy, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

W ramach projektu zorganizowano:

 • 25 godzin zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne,
 • kampanię społeczną – przygotowano materiały informacyjne (1 000 plakatów i ulotek),
 • szkolenie dla nauczycieli i członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne,
 •  debatę społeczną z prelekcją na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • warsztaty z komiksu, w których uczestniczyli uczniowie kl. IIIB szkoły podstawowej w Sadownem oraz uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej w Grabinach,
 • 2 konkursy plastyczne.

Laureaci konkursów plastycznych:

 1. konkurs na komiks profilaktyczny:
  1. klasa III:
   • I miejsce: Marcel Kozioł
   • II miejsce: Stanisław Komorek
   • III miejsce: Oliwia Jabłońska-Rybakiewicz
  2. klasy IV-VI:
   • I miejsce: Wiktoria Podgórska
   • II miejsce: Jakub Szczęsny
   • III miejsce: Aleksandra Bala i Franciszek Karczmarczyk
 2. laureaci konkursu „NIE dla przemocy w rodzinie!”
  1. klasy I-III:
   • I miejsce: Mikołaj Kowalczyk i Sebastian Wieliczko
   • II miejsce: Aleks Stobieniecki i Wiktor Gajewski
   • III miejsce: Emilia Drzewiecka i Alicja Podgórska
  2. klasy IV-VIII:
   • I miejsce: Michał Drelich
   • II miejsce: Aleksandra Wójcik
   • III miejsce: Daria Wójcik

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali upominki.

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie