Menu

Banery

Podsumowanie projektu

  • logo-rozszerzone-mcps-zielone-biale-tlo-01-1
Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pod tytułem Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komponent 1.
Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redukcja skali zjawiska przemocy, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.
 
W ramach projektu zorganizowano:
- 25 godzin zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne,
- kampanię społeczną – przygotowano materiały informacyjne (1 000 plakatów i ulotek),
- szkolenie dla nauczycieli i członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sadowne,
- debatę społeczną z prelekcją na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- warsztaty z komiksu, w których uczestniczyli uczniowie kl. IIIB szkoły podstawowej w Sadownem oraz uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej w Grabinach,
- 2 konkursy plastyczne.
 
Laureaci konkursów plastycznych:
 
1) konkurs na komiks profilaktyczny:
a) klasa III:
I miejsce: Marcel Kozioł
II miejsce: Stanisław Komorek
III miejsce: Oliwia Jabłońska-Rybakiewicz
 
b) klasy IV-VI:
I miejsce: Wiktoria Podgórska
II miejsce: Jakub Szczęsny
III miejsce: Aleksandra Bala i Franciszek Karczmarczyk
 
2) laureaci konkursu „NIE dla przemocy w rodzinie!”
a) klasy I-III:
I miejsce: Mikołaj Kowalczyk i Sebastian Wieliczko
II miejsce: Aleks Stobieniecki i Wiktor Gajewski
III miejsce: Emilia Drzewiecka i Alicja Podgórska
 
b) klasy IV-VIII:
I miejsce: Michał Drelich
II miejsce: Aleksandra Wójcik
III miejsce: Daria Wójcik
 
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali upominki.

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie