Menu

Banery

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne

  • logo-rozszerzone-mcps-zielone-biale-tlo-01-1
       Nasze Stowarzyszenie znalazło się wśród 8 oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszaru „Działania z zakresu przeciwdziałania pomocy w rodzinie” zadania Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Komponent 1.
         Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 15 300 zł na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie gminy Sadowne”.
         Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, redukcja skali zjawiska przemocy, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy, a także zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.
        W ramach projektu planujemy zorganizowanie: zajęć dla uczniów szkół podstawowych, kampanii społecznej, szkolenia dla nauczycieli i członków Zespołu Interdyscyplinarnego, spektaklu profilaktycznego w każdej szkole na terenie gminy Sadowne, debaty na temat zjawiska przemocy w rodzinie, a także warsztatów z komiksu profilaktyka przemocy, konkursów plastycznych.
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy wiejskiej gminy Sadowne: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych na terenie gminy Sadowne oraz dorośli. Wszystkie zaplanowane działania (zajęcia, warsztaty, debata) będą ogólnodostępne i bezpłatne dla wszystkich chętnych.

Realizacja projektu

Galeria

Podsumowanie projektu

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie