Menu

Banery

Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w gminie Sadowne

  • -

     Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nasze Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19, 2Q==w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”. Głównym celem projektu pn. „Przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w gminie Sadowne” jest wsparcie działań służących zwalczaniu epidemii COVID-19 i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. Zadanie polega na zakupie środków ochronnych, które zostaną wykorzystane w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19 (ozonator, opryskiwacz spalinowy oraz środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny i osłony ochronne).

     Środki ochrony osobistej zostaną przekazane do placówek oświatowych i instytucji prowadzących działalność na terenie gminy Sadowne (Urząd Gminy Sadowne, GOK, GOPS, ZGK).

     Zastosowane zakupionych środków powinno gwarantować, że wykonywanie pracy nie zwiększa prawdopodobieństwa zarażenia pracowników i interesantów koronawirusem SARS-CoV-2 powyżej szacowanego dla innych członków społeczeństwa, którzy w życiu codziennym stosują się do wprowadzanych w związku z epidemią ograniczeń, nakazów i zakazów.

  Planowane działania skierowane zostaną dla mieszkańców województwa mazowieckiego.

      W ramach realizacji zadania będziemy współpracować z jednostkami OSP z terenu Gminy Sadowne, które zostaną zaangażowane w przeprowadzenie ozonowania budynków użyteczności publicznej i przystanków autobusowych.

 

Galeria

 

Podsumowanie projektu

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie