Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Zespół śpiewaczy "Sadowianki"

 • -

Zespół śpiewaczy "Sadowianki"

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadownem, formalnie istnieje od 1971 roku.
Wówczas to Przewodniczącą Zarządu Koła została wybrana P. Janina Kądziela, a członkiniami zarządu były P. Halina Starzyńska, P. Irena Skwarek, P. Emilia Dąbrowska i P. Janina Gołębiewska. Koło Gospodyń w ówczesnym czasie zajmowało się różnoraką problematyką. W 1973 roku z inicjatywy P. Janiny Kądzielowej powstał zespół artystyczny.

 

 • -
 • -

Początkowo zespół ten uświetniał imprezy gminne, tj. święta dożynek, akademie gminne czy Dzień Kobiet. Oprócz zespołu przy KGW w Sadownem, w innych wsiach też były Koła Gospodyń przy których działały zespoły, które brały czynny udział w imprezach gminnych. Należy wymienić takie wsie jak: Płatkownica, Szynkarzyzna czy też Zarzetka. Zespoły wykonywały piosenki ludowe lub wystawiały tzw. teatrzyki.

W latach 80-tych zespół przy KGW w Sadownem brał kilkakrotnie udział w wojewódzkich przeglądach kultury ludowej organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, gdzie wykonywał piosenki ludowe podlaskie (również o tematyce wojskowej czy pogrzebowej). Dwukrotnie zajął drugie miejsce, a w pozostałych przypadkach zdobywał wyróżnienia, za autentyczne wykonanie. W kulturze ludowej liczy się wykonanie utworu w taki sposób jak nakazuje tradycja, ta którą przekazały nam nasze mamy czy też babcie.

Od 1987 roku Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich jest Krystyna Rukat, a P. Janina Kądzielowa pełni rolę honorowej Przewodniczącej.

Od kilkunastu lat (z chwilą upadku Gm. Związku Kółek i Organizacji Rolniczych) przestały istnieć Koła Gospodyń Wiejskich, ale w Sadownem zespół śpiewaczy KGW Sadowne nie zmienił nazwy i w 2003 roku obchodził 30 - lecie swego istnienia. "Jak umiemy tak śpiewamy, z piosnką radość zostawiamy" tak śpiewają Sadowianki. Repertuar zespołu stanowią przede wszystkim tradycyjne piosenki ludowe, ale również jest miejsce na pieśni religijne (Jasełka), poezję klasyczną, jak też i na poezję ludową czy komedię. Zespół stara się kontynuować tradycje ludowe naszego regionu, gdyż środki masowego przekazu zapominają o istnieniu kultury ludowej.

Obecnie w zespole jest 18 pań, 2 panów i 3 młode dziewczynki. Cieszy fakt, że młodzież szkolna zaczyna się interesować piosenką ludową. Nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich imprezach, a więc w zależności od tego, na co pozwalają obowiązki domowe czy służbowe skład zespołu wciąż się zmienia. Wszystkie osoby w zespole pracują zupełnie społecznie.

 

Zespół Śpiewaczy ,,SADOWIANKI” - aktualności.

            Przewodniczącą zespołu SADOWIANKI jest pani Krystyna Wetoszka, która pełni tę funkcję od 1987 roku. Zespołowi akompaniuje akordeonista o wspaniałym słuchu i doskonale opanowanej technice gry – pan Andrzej Olton. Nad właściwym brzmieniem piosenek i doborem repertuaru stosownie do okoliczności, czuwa pani Barbara Wróbel. Bardzo dużo wniosła do zespołu pani Genowefa, Sych, która doskonale pamięta słowa i melodię starych ludowych piosenek.

Obecnie zespół liczy 15 pań i 2 panów. Skład zespołu czasami zmienia się, w zależności od tego, na co pozwalają obowiązki domowe, czy służbowe członków zespołu. Oczywiście nadal jest to zespół amatorski, który własnymi środkami dba o swój wygląd, czyli stroje i zeszyty z repertuarem. Transport w związku z wyjazdami zespołu na występy artystyczne w większości wyjazdów udostępnia Wójt Gminy Sadowne pan Zdzisław Tracz, za co serdecznie dziękujemy.

Sadowianki zapraszane są na festyny, dożynki, przeglądy artystyczne, imprezy okolicznościowe, spotkania z młodzieżą szkolną, kombatantami, jubilatami itp.

21.10.2006 roku Sadowianki brały udział w Węgrowskich Barwach Jesieni, gdzie zostały uhonorowane Nagrodą Starosty Powiatu Węgrowskiego.

W niedzielę 26 sierpnia 2007 w Sadownem odbył się festyn pod hasłem „Zakończenie lata”. Atrakcji nie brakowało. Wystąpił nasz zespół Sadowianki. W programie były wykonywane piosenki ludowe, treścią związane z regionem Mazowsza. Tego dnia na zaproszenie wystąpił również zespół Małkinianka z Małkini.

 • -
 • -
 • -

W styczniu 2009 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sadownego i okolicznych miejscowości. Podczas tego spotkania, które miało miejsce w remizie strażackiej, zespół zaprezentował program poetyckiego wieczoru wigilijnego pt.,,Maleńka miłość”. Publiczność wspólnie śpiewała znane kolędy i piękne pastorałki.

W lutym tego samego roku podczas kolejnego spotkania z mieszkańcami naszej gminy zespół przypomniał jedną ze wspaniałych ludowych tradycji, jaką są zapusty, czyli polski karnawał. Właśnie podczas tych dni starano się najeść do syta dobrych rzeczy, wytańczyć, wybawić, wyśmiać i wykrzyczeć przed Wielkim Postem. Dziwadła i przebierańcy wspaniale bawili publiczność.

1 maja 2009 roku odbył się zorganizowany przez europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy piknik rodzinny,,Majówka w Roskoszy”. W programie artystycznym pikniku zaprezentowały się amatorskie i zawodowe zespoły rozrywkowe. Na zaproszenie dyrektora ECKiW pana Stanisława Podymskiego gościł tam również zespół Sadowianki. Wraz z naszym zespołem wystąpił z harmonijką ustną uhonorowany na wielu festiwalach pan Mieczysław Borkowski, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Harmonijek Ustnych. Kilka melodii zagrał również pan dyrektor Podymski.

W tym dniu Sadowianki śpiewały kameralnie dla artystów polskiej operetki, wspaniałego tenora pana Witolda Matulki i sopranistki pani Joanny Białek.
W maju w Warszawie na SGGW przy ul. Nowoursynowskiej odbywają się Mazowieckie Targi Agroturystyczne, podczas, których również śpiewają Sadowianki. Komentarz zamieszczony w Internecie na temat występów brzmi:
Ależ się działo – Publiczność szalała. Wreszcie wszystkich do tańca zachęciły Sadowianki z Sadownego w powiecie węgrowskim i rzeczywiście podczas ich występu publiczność śpiewała, tańczyła i wspaniale bawiła się.
W ubiegłym roku występ Sadowianek uświetnił obchody 90 rocznicy powstania OSP w Sadownem.
Już od wielu lat w Małkini w czerwcu odbywa się huczna impreza związana z Nocą Świętojańską – zespół nasz corocznie w niej uczestniczy.
W lipcu każdego roku śpiewamy na Przeglądzie Zespołów Muzyki Ludowej i Biesiadnej w Broku.
W miejscowości Glina pod Małkiną Państwo Kolanowscy prowadzą Gospodarstwo Agroturystyczne Hodowli Kóz. W każdą sobotę organizują pikniki, podczas których twórcy ludowi prezentują swoje rękodzieło artystyczne, a organizatorzy zapraszają na degustację koziego mleka, serów, wyrobów wędliniarskich i ciasta. Wszystkim zaś umilają czas kapele ludowe i zespoły śpiewacze. Między innymi Sadowianki.
dniu 30 czerwca 2010 roku gościliśmy w Kiełczewie na festynie, gdzie po raz XI odbył się Dzień Radości Wakacyjnej, czyli dzień pełen dobrej i beztroskiej zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowany z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi. Tradycyjnie do lat ubiegłych organizatorami festynu byli: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie Andrzej Koroś, Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej i Św. Anny w Prostyni ksiądz kanonik Krzysztof Maksimiuk oraz Wójt Gminy Małkinia Górna Marek Kubaszewski.
W lipcu tego roku zespół trzykrotnie zapraszany był przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prostyńskiej do Prostyni. Śpiewał na odpuście Św. Trójcy w sobotę i w niedzielę w pięknej scenerii,,Koziego Grodu”, a także na odpuście św. Anny. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prostyńskiej jest p. Marta Deniszewska, która przygotowała degustację lokalnych smakołyków, m.in. kozy prostyńskie, ,,Przysmak Błażeja”, żurek prostyński, smalec dziedzica Prostyńskiego, kozi ser i piwo kozicowe. Nazwy tych potraw nawiązują do tradycji wsi Prostyń. W zagródce pasły się kozy, ponieważ te zwierzęta identyfikowane są z Prostynią.

 • -
 • -

Również w lipcu 2010 roku Sadowianki śpiewały na festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica pod patronatem Urzędu Gminy Sadowne, podczas którego odbyła się kwesta i zbiórka darów dla ofiar powodzi. Imprezie przyświecało hasło:,,POMOC POPRZEZ KULTURĘ".
Jesteśmy chętnie zapraszani do występów w czasie uroczystości dożynkowych, np. w Długosiodle, Małkini, a w tym roku także w Urlach

Śpiewamy również na Zjazdach Absolwentów liceum w Sadownem, które organizowane są z okazji okrągłych rocznic utworzenia LO w Sadownem. Właśnie na ten rok przypadła kolejna rocznica spotkań absolwentów. Sadowianki śpiewały drugiego dnia zjazdu i zostały przyjęte gorącymi brawami – bisowały, a publiczność chętnie razem śpiewała znane piosenki. Później wszyscy absolwenci wraz z zespołem zaproszeni zostali na pieczoną kiełbaskę, gdzie nasz zespół nadal bawił uczestników zjazdu. Nie obyło się bez tańców na trawie!

W sobotę 24 września 2010 r. Sadowianki uświetniły zorganizowaną przez kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sadownem panią Anielę Gołębiowską uroczystość Jubileuszu Małżeństw z ponad 50-letnim stażem pożycia małżeńskiego.

Obecni członkowie zespołu:

 1. Andrzej Olton
 2. Krystyna Wetoszka
 3. Barbara Wróbel
 4. Anna Chojecka
 5. Monika Nozderka
 6. Alicja Bahniuk
 7. Kazimiera Krzak
 8. Bogumiła Danaj
 9. Zbigniew Danaj
 10. Teresa Piwek
 11. Barbara Decyk
 12. Jadwiga Borowa
 13. Teresa Żach
 14. Wacława Macioch
 15. Maria Szymanik
 16. Hanna Dębkowska

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie