Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

MEN uruchomiło Program „Godność. Wolność. Niepodległość”

Do 11 czerwca 2018 r. dyrektorzy szkół mają czas, by wystąpić do gminy o pieniądze na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; do 25 czerwca samorząd przekaże zbiorczy wniosek do wojewody.
Takie terminy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.
O wsparcie finansowe z budżetu państwa można ubiegać się na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w danej szkole. Chodzi o przygotowane przez uczniów wystawy pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości lub o wycieczki związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie dopuszcza też inne formy świętowania, np. koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe, wieczornice czy imprezy sportowe.
Wsparcie finansowe będzie udzielane w formie dotacji dla organów prowadzących szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły występuje do gminy z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w terminie do 11 czerwca 2018 r. Wysokość dofinansowania dla szkoły wynosi od 3 tys. zł do 10 tys. zł. Termin realizacji zadania określony we wniosku nie może przekroczyć dnia 30 listopada 2018 r.
Organ prowadzący szkołę, na podstawie rekomendowanych wniosków szkół, przygotowuje jeden łączny wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zadania w prowadzonych przez siebie szkołach i składa go do wojewody właściwego ze względu na siedzibę organu prowadzącego – w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.
Wysokość wsparcia finansowego z budżetu państwa dla organu prowadzącego wynosi od 3 tys. zł do 50 tys. zł.

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.