Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Uwaga rolnicy !!!

Wójt Gminy Sadowne informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 789)  zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowy, obowiązujący wniosek  można pobrać  w Urzędzie Gminy  Sadowne w pok. nr 16  lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wnioski  przyjmowane są od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013r. 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku  wynosi 81,70 zł  na 1 ha użytków rolnych (limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł).

Do wniosków należy dołączyć  faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  w październiku  2013r.  gotówką w kasie Urzędu Gminy Sadowne lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie