Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sadowne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) zwołuję  XXIII /2020 Nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Sadowne na dzień  19 października 2020 r. godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne ( ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujące porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie stanowiska:
    1. Stanowisko Rady Gminy Sadowne na wniosek Komisji Rolnictwa Bezpieczeństwa Publicznego , Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

       4.Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                               Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie