Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Uwaga rolnicy !!!

Wójt Gminy Sadowne przypomina, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Sadowne, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
  • od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2014 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2014 roku – 0,95 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku – 81,70 zł

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie