Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie Postanowienia Nr 280/2024 Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin i rad miast informuję, iż I sesja Rady Gminy Sadowne odbędzie się 7 maja o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3.

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego. 
2.    Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3.    Ślubowanie radnych.
4.    Wręczenie zaświadczeń o wyborze wójta. 
5.    Ślubowanie wójta. 
6.    Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
7.    Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                             Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie