Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

Koło łowieckie "Kszyk"

"Święty Hubert niechaj darzy w polu i kniei radością przygód i serce myśliwego
obudzi zachwytem najpiękniejszych przeżyć - wzruszeń i nadziei..."

 

Pod koniec 1946 roku grono zapaleńców spod znaku św. Huberta postanowiło zorganizować koło łowieckie zrzeszające myśliwych, pracowników Banku Rolnego. Członkami założycielami Koła byli m.in. kol.: St. Hołowiński, St. Riedel, L. Siedlanowski, inż. L. Plebański, inż. R. Wyszyński, W. Rościszewski, inż. E. Boroń, inż. R. Szeffer, oraz M. Wyka, Krassowski i inż. Buzycki.

W 1954 roku Koło Pracowników Banku Rolnego przemianowano na Koło Łowieckie Nr 14 w Warszawie, a w 1960 roku na podstawie uchwały walnego zebrania członków Koła przyjęto nazwę Koło Łowieckie "Kszyk" w Warszawie.

W chwili obecnej Koło zrzesza 26, a jego pracą kieruje zarząd, w skład którego wchodzą:
Prezes: kol. Marcelina Puchalska
Łowczy: kol. Dariusz Jabłoński
Skarbnik: kol. Andrzej Krzyszczuk
Sekretarz: kol. Tomasz Kręzel

Podstawą działalności Koła stanowią łowieckie plany hodowlane i plan pracy Koła. W ramach tych planów Koło prowadzi coroczne szkolenie członków w zakresie podstawowych wiadomości, ochrony i pozyskiwania zwierzyny, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na polowaniu. W celu podniesienia sprawności strzeleckiej członków, prowadzi się treningi strzeleckie, a od 1967 roku organizowane są coroczne wewnętrzne zawody w strzelaniu myśliwskim.

Od 1954 roku tj. od momentu podziału kraju na obwody łowieckie. Koło dzierżawi obwód łowiecki o ogólnej powierzchni 7410 ha znajdujący się na terenie Gminy Sadowne. Podstawową zwierzyną występującą w dzierżawionych obwodach są: zające, kuropatwy, dzikie kaczki, słonki, kszyk, lisy, bażanty oraz sarny, jelenie i dziki.
Koło prowadzi bardzo racjonalną gospodarkę łowiecka, stosuje odpowiednie dokarmianie zwierzyny, zapewniające jej właściwą ochronę.

Dla obserwowania sytuacji w łowiskach w najtrudniejszym dla zwierzyny okresie bytowania, członkowie Koła od szeregu lat przeprowadzają kontrolę obwodów łowieckich. Odpowiednia ochrona łowisk daje rezultaty w postaci zwiększających się z roku na rok liczby drobnej zwierzyny.

Gospodarka prowadzona przez Koło w okresie ubiegłych lat przyniosła niewątpliwie pomyślne wyniki. Na przestrzeni 50-ciu lat nastąpiła zmiana struktury zwierzostanu - zmniejszaniu się stan zwierzyny drobnej, towarzyszył równoczesny wzrost zwierzyny grubej. Osiągnięcie ich było jednak możliwe dzięki przyjaznej atmosferze współpracy i życzliwemu ustosunkowaniu się odpowiednich organów samorządu terytorialnego, pracowników Lasów Państwowych.

Od wielu już lat tradycyjnie w dniu w okolicach święta św. Huberta  członkowie koła biorą udział w jednej z największych uroczystości w Polsce Hubertusie Węgrowskim, który na jednym polowaniu zrzesza największa liczbę myśliwych (w roku 2014 aż 349 osób). Również podczas hubertusa etyczni i żyjący tradycja myśliwi gromadzą się na Mszy świętej na Błoniach Węgrowa w intencji kolegów myśliwych i leśników którzy odeszli z naszego grona "w krainę wiecznych łowów" oraz obecnych członków.

25 pazdziernika 2014 r. z inicjatywy ks. Tomasza Duszkiewicza – kapelana myśliwych diecezji drohiczyńskiej i zarazem członka kola „Kszyk”, a także niektórych członków kola w centralnym miejscu Sadownego na Skwerze Kard. Stefana Wyszyńskiego została postawiona kapliczka św. Huberta i kamień upamiętniający zmarłych Kolegów Myśliwych. Na uroczystości poświecenia obecni byli parlamentarzyści min. Minister Środowiska Prof. Jan Szyszko, władze samorządowe, przedstawiciele Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, społeczność lokalna i członkowie koła „Kszyk”. Kapliczkę poświecili: miejscowy proboszcz ks. Kan. Stanisław Wojciechowski i towarzyszący mu ks. Wojciech Piotrowski i ks. Tomasz Duszkiewicz.

Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli Kołu do osiągnięcia prawidłowych wyników gospodarki łowieckiej, Koło łowieckie "Kszyk" w Warszawie składa gorące podziękowania.
 

                                                                                                    Darz Bór

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.