Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Kapitał Ludzki

Bezpłatne kursy komputerowe

 • -

drukuj (Bezpłatne kursy komputerowe)

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Gmina Sadowne otrzymała grant w wysokości 148 320 zł na zadanie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 24 szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie
 2. Mój biznes w sieci
 3. Moje finanse i transakcje w sieci
 4. Działam w sieciach społecznościowych
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
 6. Rolnik w sieci
 7. Kultura w sieci.

drukuj (Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego)

KAPITAŁ  LUDZKI

Narodowa Strategia Spójności

Poddziałanie 9.1.2

W dniu 20 marca 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 134.577,32 zł.

 • płatność ze środków europejskich 114.390,72 zł.
 • dotacja celowa z budżetu krajowego 20.186,60 zł.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w:

1. Szkole Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem, gdzie prowadzone są zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;

2. Szkole Podstawowej w Orzełku, gdzie prowadzone są zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-zajęcia plastyczne;

3. Szkole Podstawowej w Grabinach, gdzie prowadzone są zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych-artystyczne, plastyczne, koło teatralne;

4. Szkole Podstawowej w Kołodziążu, gdzie prowadzone są zajęcia:

 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

drukuj ()

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie