Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

dofinansowania z unii europejskiej

  • tablica--zlobek-fers-kpo Gmina Sadowne

Dofinansowanie oddziału żłobkowego z programu MALUCH+ 2022-2029

W ramach zadania dofinansowane zostanie utworzenie oddziału żłobkowego w budynku gminnego przedszkola w Sadownem. Zadanie obejmuje budowę i wyposażenie obiektu, a także zakup pomocy dydaktycznych.

Grupę docelową stanowią dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rodzice, opiekunowie.

Celem projektu jest utworzenie 15 miejsc opieki w oddziale żłobkowym.

Wartość zadania: 785 883,90 zł

Wartość dofinansowania z UE: 537 930 zł

  • FE plakat A3 programy regionalne -mazowsze OSP Sadowne

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne

W ramach zadania zaplanowano:

- zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem,

- promocyjną akcję edukacyjną w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych,

- promocję projektu.

Grupę docelową stanowią druhowie z OSP Sadowne oraz wszyscy mieszkańcy gminy Sadowne.

Głównym celem projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczanie ich skutków poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne.

Wartość projektu: 1 675 500 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 424 175 zł

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie