Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

STRONA GŁÓWNA

Stronicowanie

 • 2014.02.27
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne

  Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia aktywności fizycznej mieszkańców i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.
 • 2014.02.25
  Informacja dla mieszkańców ulicy Strażackiej

  Informacja dla mieszkańców ulicy Strażackiej

  Wójt Gminy Sadowne informuje, że od dnia 10.03.2014r. nastąpi przyłączanie do budynków kanalizacji sanitarnej na ulicy Strażackiej w Sadownem w ramach zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II”.
 • 2014.02.19
  Nie daj się wkręcić

  Nie daj się wkręcić

  "Nie daj się wkręcić" - niech to hasło przypomina, że przede wszystkim od Państwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji zależy bezpieczeństwo wszystkich osób w gospodarstwie rolnym.
 • 2014.02.18
  Uwaga rolnicy !!!

  Uwaga rolnicy !!!

  Wójt Gminy Sadowne przypomina, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Sadowne, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
 • 2014.02.17
  Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Gmina Sadowne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą „ AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE”, który będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Sadownem

Stronicowanie

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie