Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

IV Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sadowne.

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia 3 – letniego Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Sadowne na lata 2019 – 2021,
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2019 rok,
  3. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” 2019 – 2023.
  4. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
  6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowywania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowwne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji,
  7. w prawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030
  8. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2019 r.,
  9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029,
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2018 r.,
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.