Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie Nr 33/2019

Wójta Gminy Sadowne
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w Gminie Sadowne

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam, co następuje:

 

§1

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Sadowne dnia 07.03.2019 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w Gminie Sadowne przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Sadowne w roku 2019:

 

1) Uczniowski Klub Sportowy w Sadownem „ Na sportowo różnorodnie”– wysokość przyznanych środków publicznych – 11 637,00 zł

 

2)  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny „Jak ryba w wodzie” – wysokość przyznanych środków publicznych – 10,400 zł

 

3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek „Rodzinny turniej tenisa stołowego” - wysokość przyznanych środków publicznych – 2 500

 

4) Klub Sportowy „WICHER” SADOWNE ,,Wsparcie działalności szkoleniowo – sportowej i rekreacyjnej klubu, w tym sekcji piłkarskiej i siatkarskiej” - wysokość przyznanych środków publicznych – 49 000

 

5) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotki – „Organizacja zajęć zumby” - wysokość przyznanych środków publicznych  - 3 600 zł

 

6) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Płatkownica – „Panowie i panie czas pływanie” - wysokość przyznanych środków publicznych- 2 863,00 zł

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                   Wójt Gminy Sadowne

                                                                                                     /-/ Waldemar Cyran

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.