Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

INFORMACJA

o obowiązkowym oznakowaniu budynków

 

W porozumieniu z naszymi służbami ratunkowymi, przypominamy o obowiązku oznakowania budynków poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym.

Prawidłowe oznaczenie posesji w znaczny sposób przyczynia się do szybszego dotarcia na miejsce służbom ratunkowym i jak najszybszemu udzielenia pomocy, a co za tym idzie ma wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się także nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic - nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu w sposób umożliwiający jej odczytanie.


Obowiązek ten uregulowany jest w następujących przepisach prawa:

 • w art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) – który mówi m.in.: „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym…"
 • w art. 64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 966, 1941) – „Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany."

Sytuacja niewywiązywania się z powyższego obowiązku może skutkować utrudnieniem pracy dla służb ratunkowych, policji, straży pożarnej, wykonujących czynności służbowe bądź usługi z zakresu użyteczności publicznej, które mają na celu m.in. ratowanie naszego życia lub mienia.

                                                                                                                 Wójt Gminy Sadowne

                                                                                                          Waldemar Cyran

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.