Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie Nr 45/2019

Wójta Gminy Sadowne

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych publicznych szkół podstawowych:

1) Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem, ul. Kościuszki 72, 07-140 Sadowne

2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach, Grabiny 11, 07-140 Sadowne

§2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się: na stronie internetowej Gminy Sadowne  www.sadowne.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadowne, na tablicach ogłoszeń w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne.

§3.

Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                    /-/ Waldemar Cyran

drukuj ()

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.