Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

VIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że 30 maja 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Sadowne.

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Dyrektora SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.
 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie rozpatrzenia wniosku o obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  3. w sprawie przyjęcie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na ternie Gminy Sadowne
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Sadowne,
  5. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2019 rok,
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030,
  7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.
 8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/  Tomasz Szymanik     

drukuj (VIII Sesja Rady Gminy Sadowne)

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.