Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 10 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 14°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach,
  2. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum i. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem,
  3. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru opłaty targowej,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia                       31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  6. w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Wójta Gminy Sadowne do zawarcia umowy z Powiatem Węgrowskim w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „ Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowisko naturalnego w powiecie węgrowskim”,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030
  8. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.

      5.Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

      6.Przyjęcie protokołu z obrad z X, XI i XII Sesji Rady Gminy

      7.Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          /-/   Tomasz Szymanik   

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Powszechny spis rolny 2020
 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.