Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XV Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 10°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4.Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  2. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem,
  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  6. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  7. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właściciela nieruchomości,
  8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.

5.Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

            6. Przyjęcie protokołu z obrad z XIV Sesji Rady Gminy.

            7. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                           Tomasz Szymanik     

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.