Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XVI Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 grudnia 2019 r. ( poniedziałek ) o godzinie 11°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
  2. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Sadowne na 2020 rok,
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.
  6. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,
  7. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2020 r.

5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6.Przyjęcie protokołu z obrad z XV Sesji Rady Gminy.

7.Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      Tomasz Szymanik     

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.