Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

XIII Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 17 marca  2020 r. ( wtorek ) o godzinie 12°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń,
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne,
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Sadowne,
 7. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie rozpatrzenia wniosku o doprowadzenie drogi w miejscowości Sadoleś do należytego stanu,
  2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sadowne na 2020 rok,
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/83/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 12 grudni 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadowne na 2020 rok,
  5. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadowne,
  6. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Sadowne w 2020 roku,
  7. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8. w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne,
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania od nazwą „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne- Kołodziąż – Złotki- Granica Powiatu (Sokółka)”,
  10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030
  11. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.

8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

9. Przyjęcie protokołu z obrad z XVI i XVII Sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Tomasz Szymanik     

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.