Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Banery

 • Podradnik interesanta
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne
 • GOK Sadowne
 • facebook
 • wszystkie banery

Treść strony

XIX Sesja Rady Gminy Sadowne

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz art. 15 zzzi ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję XIX/2020 Zwyczajna Sesje Rady Gminy w Sadownem w dniu 07 maja 2020 r. godz. 10.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ustalam następujące porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą :Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne- Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz”
  2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Sadowne na 2020 r.
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok,

 

5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

6. Przyjęcie protokołu z obrad z XVIII Sesji Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                             Tomasz Szymanik

powrót

Banery

 • Powszechny spis rolny 2020
 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • aplikacja
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.