Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Treść strony

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz art. 15 zzzi ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję XX/2020 Nadzwyczajną Sesje Rady Gminy Sadowne w dniu 28 maja 2020 r. godz. 8.30 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i ustalam następujące porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą : „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziąż-Złotki- Granica Powiatu (Sokółka)”,
  2. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  3. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sadowne, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,

      4.Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Tomasz Szymanik

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Projekty PROW
 • Tablica leader, prow, ue
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.