Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Banery

 • Podradnik interesanta
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne
 • GOK Sadowne
 • facebook
 • wszystkie banery

Treść strony

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XXI/2020 Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 01 lipca 2020 r. ( środa ) o godzinie 11°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne.

 

 

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sadowne za rok 2019.
  1. przedstawienie przez Wójta Raportu o stanie Gminy Sadowne za 2019 rok.
  2. debata nad raportem.
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sadowne.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2019 rok.
  1. odczytanie opinii RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia o wykonaniu budżetu Gminy  za 2019 rok.
  2. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego  za 2019 rok.
  3. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadowne.
  4. odczytanie opinii RIO z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Sadowne.
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Sokółka-Kołodziąż poprzez budowę chodnika  w m. Sokółka o dł. ok.364,5mb”
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2020 r.

7. Sprawy różne zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

8. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy.

9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy będzie do wglądu w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 11.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                   Tomasz Szymanik   

 

powrót

Banery

 • Powszechny spis rolny 2020
 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • aplikacja
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.