Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXIX Sesja Rady Gminy Sadowne

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych Gminy Sadowne za 2012/2013.
 6. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
 8. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy
 10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11.

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                             Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie