Gmina Sadowne

Herb

Galeria

Odnośniki

Banery

 • Podradnik interesanta
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne
 • GOK Sadowne
 • facebook
 • wszystkie banery

Treść strony

XXV Sesja Radu Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 30 listopada 2020 r. ( poniedziałek ) o godzinie 10°° w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne    ( ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.
 5. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwał:

 

  1. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Sadowne,
  2. w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Sadowne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. w sprawie współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 420W Płatkownica - Morzyczyn-(granica powiatu) Kiełczew w miejscowości Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włoki”
  8. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031,

                 i. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2020 r.

      7. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

      8. Przyjęcie protokołu z obrad z XXI, XXII, XXIII, XIV Sesji Rady Gminy.

      9. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Tomasz Szymanik     

powrót

Przejdź do jednostki

Wybierz jednostkę...
Rozwiń/Zwiń listę jednostek

Banery

 • Powszechny spis rolny 2020
 • Ogłoszenia
 • powiadomienia sms
 • mapa gminy
 • aplikacja
 • Moduł SDI
 • eaibw
 • społeczny istytut ekologiczny
 • krus
 • PGE informacja o wyłączeniach prądu
 • między bugiem a narwią
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • gazeta lgd
 • WKU Minsk Maz.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Sadowne

Ul. Kościuszki 3,

07-140 Sadowne

 

tel. 25 675 33 08

fax: 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.