Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXIX Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

Porządek obrad: 

 1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2.    Przedstawienie porządku obrad.
  3.    Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
  4.    Podjęcie uchwał: 
  a)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  b)    w sprawie przyjęcia od Powiatu Węgrowskiego zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Sadowne;
  c)    w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
  d)    w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032;
  e)    w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2021 rok.
  5.    Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
  6.    Przyjęcie protokołu z obrad z XXVIII Sesji Rady Gminy. 
  7.    Zamknięcie obrad.                

                                              

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                      Tomasz Szymanik

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie