Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXX Sesja Rady Gminy Sadowne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 9°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy.

 

P o r z ą d e k   o b r a d:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 5. Podjęcie uchwał :
  1. w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
  3. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  4. w sprawie określenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,
 6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy
 8. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                             Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie