Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Program Ochrony Powietrza

Szanowni Mieszkańcy,

Sejmik Województwa Mazowieckiego 8 września 2020 r przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego, z którego wynikają nowe obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. Celem programu jest kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy maja maksymalnie 6 lat.

 

Program ochrony powietrza (skrót: POP) to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu ochrony powietrza przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza.

 

Co zawiera program ochrony powietrza?

 

Nowy program ochrony powietrza dotyczy całego województwa, a więc czterech stref: aglomeracji warszawskiej, Płocka, Radomia oraz strefy mazowieckiej (pozostały obszar województwa).

W dokumencie znajdziemy m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza.

Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

 

Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, dlatego po raz pierwszy w programie określono ich obowiązki m.in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca przy ich inwentaryzacji, zakaz stosowania dmuchaw czy też zakaz palenia w kominkach w dniach, kiedy zanieczyszczenie pyłami przekroczy wartości dopuszczalne. Zakaz palenia w kominkach nie będzie obowiązywał w dniach, kiedy jakość powietrza jest dobra i będzie dotyczyć tylko tych budynków/lokali, w których kominek nie jest jedynym źródłem ciepła.

Informacja o jakości powietrza - nowy POP dla Mazowsza to dokument ważny z punktu widzenia mieszkańców. To dzięki niemu mieszkańcy gminy będą informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak się należy zachować w takich sytuacjach. W dniach prognozowanego przekroczenia norm ogłaszane będą alarmy smogowe. Stan zagrożenia smogiem podzielono na trzy poziomy. Kolorem żółtym oznaczono POZIOM 1, kolorem pomarańczowym POZIOM 2, natomiast kolorem czerwonym opisano POZIOM 3. Alerty o ryzyku przekroczenia poziomu 3 (czerwonego -alarmowego) mieszkańcy będą otrzymywać w formie SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Dodatkowo Gmina Sadowne będzie informowała mieszkańców za  pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy i Facebook.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             Waldemar Cyran

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Sadowne

 

 

Więcej informacji na temat nowego Programu ochrony powietrza można uzyskać pod linkiem: 

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

drukuj (Program Ochrony Powietrza)

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie