Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XXXIX Sesja Rady Gminy Sadowne

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/80/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru opłaty targowej;
  3. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/225/2022 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad jego prowadzenia;
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/227/2022 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy Sadowne;
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/228/2022 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/169/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym;
  6. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2032;
  8. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2022 rok.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie