Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Sadowne, 2022-05-09

GPI.6840.1.5.2022

WÓJT  GMINY  SADOWNE

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 481/3 o pow. 0,2254 ha oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 481/5 o pow. 0,7624 ha i nr 478/5 o pow. 0,1053 ha, położonych w obrębie wsi Morzyczyn Włościański, stanowiących własność Gminy Sadowne, zapisanych w Księdze Wieczystej SI1W/00028586/6, bez obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Nieruchomość gruntowa nr 481/3 o pow. 0,2254 ha, posiada kształt zbliżony do trapezu, położona przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych na obrzeżach wsi Morzyczyn Włościański w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz gruntów ornych, w odległości ok. 5 km od miejscowości gminnej Sadowne. Działka zabudowana jest:

  1. Budynkiem po byłej szkole podstawowej o powierzchni użytkowej 626,41 m2, rok budowy 1970. Budynek szkoły murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony, wolnostojący. W części szczytowej budynku na parterze i piętrze znajdują się 2 mieszkania dla nauczycieli. Pozostała część budynku przeznaczona na cele dydaktyczne (szkolne). Część mieszkalna jest podpiwniczona. W podpiwniczeniu znajduje się kotłownia z piecem olejowym i węglowym oraz komórki przynależne do mieszkań. W 2005 r. wymienione okna i drzwi oraz ściany ocieplone styropianem. Szkoła nieczynna od 2008 r. System alarmowy założony w 2008 r. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacja – szambo. Obecnie w budynku szkoły znajduje się biblioteka, pozostałe pomieszczenia niezagospodarowane.
  2. Budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 42 m2. Budynek murowany z cegły białej, parterowy, wolnostojący, stropodach kryty papą, na zewnątrz budynek otynkowany, drzwi zewnętrzne drewniane.

Działka nr 481/5 o pow. 0,7624 ha, posiada kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką na słupkach betonowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga asfaltowa. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie byłej szkoły i terenów niezabudowanych a na jej terenie mieściło się boisko szkolne. Istnieje możliwość uzbrojenia w energię elektryczną i sieć wodociągową.

Natomiast nieruchomość gruntowa nr 478/5 o pow. 0,1053 ha, posiada kształt zbliżony do prostokąta, niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką na słupkach betonowych. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – droga asfaltowa. Położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie byłej szkoły i terenów niezabudowanych.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości – 650.000,00 zł + VAT, wadium – 65.000,00 zł.

W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku, miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy  w Sadownem Nr V/24/94 z dnia 29 listopada 1994 roku, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Siedleckiego z 1994 roku, Nr 15, poz. 198, działki nr 481/3, 481/5 i 478/5 znajdowały się w strefie: „UO” – tereny o ustalonym sposobie użytkowania obejmującej tereny usług oświaty.

Na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XXIX/188/2001 Rady Gminy w Sadownem  z dnia 27 czerwca 2001 roku, w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne działki nr 481/3, 481/5 i 478/5 położone we wsi Morzyczyn Włościański znajdują się na obszarze stanowiącym główne kompleksy łąk i pastwisk.

Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 roku (czwartek) w budynku Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 1215. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Gminy Sadowne - PBS Węgrów o/Sadowne (liczy się data wpływu na konto urzędu):

Nr   55  9236  0008  0261  3589  2000  0050

Wadium zwraca się niezwłocznie po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę lub współmałżonka od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy sprzedaży w formie notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu, pokój nr 18 tel. (25) 675-34-61.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                /-/  Waldemar Cyran

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie