Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sadowne

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2022 r. poz. 559) zwołuję XL Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 7 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  2. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem”
  3. w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;
  4. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie