Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Pamiętaj rolniku - Upadek to nie przypadek!

Od wielu lat najczęstszą przyczyną urazów w rolnictwie są różnego rodzaju upadki stanowiące ponad połowę wszystkich zdarzeń. W 2013 roku rolnicy do Placówki Terenowej KRUS w Węgrowie zgłosili 150 wypadków w rolnictwie, jest to 0,7 % więcej niż w 2012 roku.

 

W 2013 roku najwięcej wypadków zgłoszono z terenu gminy Korytnica 22 %, Grębków 17 %, Liw 13 %, Miedzna 12 %, Stoczek 10 %, Łochów 7 %, Sadowne 5 %, najmniej z Węgrowa 2 %.

 

Do wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi najczęściej wskutek upadków na płaskiej nawierzchni 27 %, z drabin i schodów 8 %, w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych 8 % oraz z ciągników i maszyn rolniczych 6 %.

 

Najczęstsze przyczyny upadków na płaskiej nawierzchni to zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych, zaśnieżone, oblodzone, zabłocone przejścia, bałagan i nieporządek w obejściach gospodarstw.

 

Upadki z drabin i schodów spowodowane były ich złym stanem technicznym, niewłaściwym wykonaniem, brakiem poręczy przy schodach oraz niewłaściwym użytkowaniem drabin, czyli stosowaniem za krótkich drabin, nieprawidłowym kątem ustawienia oraz nieodpowiednim sposobem wchodzenia i schodzenia.

 

Przyczyny upadków w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych to niewydzielone, źle wydzielone i nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, stosowanie progów w wejściach, śliskość podłoża oraz brak zabezpieczeń włazów stropowych i ściennych.

 

Upadki z ciągników i maszyn rolniczych spowodowane były niewłaściwym wychodzeniem z ciągników i maszyn rolniczych zwłaszcza zeskakiwaniem z nich, wychodzeniem przodem, pomijaniem stopni i uchwytów.

 

Częstą przyczyną wypadków była nieuwaga i pośpiech przy wykonywaniu prac oraz stosowanie niewłaściwego obuwia.

 

Od wielu lat te same przyczyny skutkują dużą liczbą wypadków powodujących drobne i poważne urazy. Najwyższy czas, uzmysłowić sobie zagrożenia i podjąć odpowiednie działania, aby zadbać o bezpieczeństwo własne i członków najbliższej rodziny.

Zapobiegając upadkom w gospodarstwie należy:

  • utrzymywać ład i porządek na podwórku, przejściach oraz pomieszczeniach gospodarskich,
  • wyrównywać i utwardzać przejścia i dojścia,
  • regularnie usuwać śnieg z przejść oraz posypywać oblodzenia piaskiem lub popiołem,
  • zabezpieczać barierkami schody, włazy ścienne i stropowe,
  • stosować solidne i bezpieczne drabiny przy pracach na wysokości,
  • używać drabin o odpowiedniej długości wystających min. 75 cm nad powierzchnię, na którą się wchodzi,
  • ustawiać drabiny pod kątem 65-75 stopni,
  • wychodzić z ciągnika tyłem przytrzymując się uchwytów i ostrożnie stawiając stopy na stopniach drabinek wejściowych oraz podłożu,
  • stosować odpowiednie obuwie zasłaniające staw skokowy, z antypoślizgową i protektorowaną podeszwą,
  • zachować ostrożność i rozsądek oraz odpowiednie tempo pracy.

 

Jarosław Gago

Placówka Terenowa

KRUS w Węgrowie

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie