Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 22 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1230 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023.

b)    w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033;

c)     w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2022 rok;

4.          4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie