Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg

1. Odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Sadowne zajmuje się - Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem ul. Kuźnica 1, tel: 25-675-32-04, 25-675-32-40

2. Odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowne :

- nr 4202 W Jasiorówka - Brzuza- Sadowne

- nr 4203 W Sadowne - Wilczogęby

- nr 4204 W Płatkownica - Morzyczyn

- nr 4205 W Sadowne - Morzyczyn

- nr 4206 W Sadowne - Kołodziąż - Złotki

- nr 4207 W Paplin - Sadowne

zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych z siedziby Obwodu Drogowego w Łochowie -

tel 25-675-11-79

Opis stanu utrzymania drogi powiatowej

Dopuszczalne odstępstwa

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

- Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

- Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny - 8 godz.

- zajeżdżony - występuje

- języki śniegowe - występują

- zaspy - do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź - 8 godz.

- pośniegowa - 10 godz.

- lodowica - 8 godz.

 

Odśnieżaniem dróg krajowych (Droga Nr 50 Łochów - Ostrów Mazowiecka) na terenie Gminy Sadowne zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej,

- tel: 029-644-12-67, 0-694-472-088 ( w przypadku czynnej akcji telefony czynne całą dobę)

- Kierownik Rejonu - mgr inż Anna Raszewska tel: 0-694-484-467, 029-644-12-66

- Odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg krajowych Pan Zdzisław Brzostek

tel: 0-694-472-073, 0-29 - 644-12-66, 0-29 - 644-12-67

Opis stanu utrzymania drogi krajowej nr 50

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

- Jezdnia odśnieżona

a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie  poboczami utwardzonymi

 

- śnieg luźny może zalegać - do 4 godz.

- błoto pośniegowe może występować - do 6 godz.

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu- do 6 godz.

- gołoledzi - do 3 godz.

- szronu - do 3 godz.

- szadzi - do 3 godz.

- śliskości pośniegowej - do 4 godz.

- lodowica - do 4 godz.

 

 

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie