Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Sadowne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem ogłasza rekrutację do projektu systemowego pod nazwą „ AKTYWNY MIESZKANIEC GMINY SADOWNE”, który będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Sadownem

Więcej informacji tutaj

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie