Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok?
Projekt został:
1)opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl;
2)przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
3)wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: a)Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b)Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c)Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d)Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
e)Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f)Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g)Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h)Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok?
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 6 do 27 października 2023 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,  
ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”:

a)Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
b)Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
c)Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d)Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
e)Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f)Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g)Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h)Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;
4)drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74, mail: dialog@mazovia.pl

  • grafika_(1)

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie