Menu

Banery

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

STRONA GŁÓWNA

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LVII Sesję Rady Gminy Sadowne na dzień 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 1200 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne (ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne) i ustalam następujący porządek obrad:

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
4.  Podjęcie uchwał: 
     a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne na 2024 r.;
     b) w sprawie wzniesienia pomnika;
     c) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sadownem poprzez przeniesienie siedziby;
     d) w sprawie przyjęcia do realizacji i finasowania zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie; 
     e) w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2024-2035;
     f) w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2024 rok                                                                             
5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
6. Przyjęcie protokołu z obrad z LVI Sesji Rady Gminy. 
7. Zamknięcie obrad.    

           
Jednocześnie informuję, że protokół z obrad LVI Sesji Rady Gminy jest do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11.

 


                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                       Tomasz Szymanik

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Urząd Gminy Sadowne

ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne

tel. +48 25 675 33 08
fax: +48 25 675 33 08

e-mail: ug_sadowne@pro.onet.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Sadowne na mapie